Νέστος

Ειναι γνωστό ειδικότερα για τη λευκότητα τους και την αντοχή τους.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το μάρμαρο Νέστου είναι ακόμη η διαύγεια και η διαφάνεια του και δικαιολογημένα το καθιστά μοναδικό στον κόσμο