Πρίνος

Πρίνος

Λευκό,μεσόκοκκο,μαρμαρο κρυσταλλικού δολομίτη εξορύσσεται απο το νησι της Θάσσου,με σκληρό λευκό φόντο με διακριτικές γκρι κρυσταλλικές φλέβες.

Λόγω της σκληρότητας, μας προσφέρει το τέλειο γυάλισμα.